Sök till kommitén som planerar SFS 100-årsfirande!

Ansökningsperioden har förlängts till 1 maj. Under ledning av eventkoordinatorn ansvarar jubileumskommitén för genomförandet av högtidlighållandet. För PDF-version av den här informationen, klicka här.  

Gemensamt syfte för högtidlighållandet:

 • Uppmärksamma och fira 100 år av nationellt studentinflytande i Sverige

Gemensamma mål:

 • Skapa överblick/minne av SFS historia sedan 1921 
 • Förmedla framgångar och vikten av ett nationellt studentinflytande
 • Fira 100 år av nationellt engagemang
 • Uppmärksamma och fira Sveriges studentkårers nationella & internationella påverkan
 • Uppmärksamma studenternas unika roll genom historien och framför allt i vår samtid som medskapare av akademin, staden och samhället 
 • Att sprida SFSs frågor i samband med firandet.

Hållpunkter för firandet:

 • Jubileumskommittén ansvarar i samråd med styrelsens arbetsgrupp för att ta fram en detaljerad tidsplan för jubileumsåret 2021 och en plan för jubileumsskrift upprättas
 • 30 augusti 2020: 100 år sedan initiativet till SFS togs i Göteborg
 • Hösten: Fortsatt förankring med medlemskårerna
 • Hösten 2020/början av våren 2021
 • Jubileumsskrift färdigställs och skickas till tryck 2021
 • 12–13 februari 2021: 100 år sedan kårerna möttes i Uppsala för en ”överläggning om bildandet av en de svenska studentkårernas nationella organisation”
 • 18–19 mars 2021: 100 år sedan SFS grundades
 • Jubileumsbankett 19 mars 2021
 • Eventuellt mindre evenemang i samband med medlemsmöten under året 2021/2022
 • Rapport presenteras till styrelsen med utvärdering av process, arbete och högtidlighållande

Jubileumskommiténs uppdrag

 • Planera hur SFS 100 år ska högtidlighållas.
 • Under ledning av eventkoordinatorn ansvara för genomförandet av högtidlighållandet. 
 • Kommittén ska efter genomfört högtidlighållande utvärdera processen och genomförandet och rapportera till styrelsen 2021/2021. 

Arbetet kommer ledas av eventkoordinator Katharina Metsis som kommer att ha övergripande ansvar för arbetsledning och kontakt med SFS styrelse och kansli. Jubileumskommitén syftar till att vara eventkoordinatorns stöd i det löpande arbetet. Antalet personer per ansvarsområde är flexibelt och beror på hur stort intresset blir.

Uppdrag

Det finns fyra olika ansvarsområden att söka i jubileumskommitén, i vissa fall kan det vara relevant att ha flera personer på respektive ansvarspost:

Kommunikationsansvarig(a)

Ha ansvar för all kommunikation, i samverkan med kommunikatören på SFS kansli, kring SFS 100 år.

 • redaktör för jubileumsskriften
 • design & marknadsföringsansvar

Teknik + lokalansvarig(a)

Ha ansvar för att ha kontakt med tekniker samt ansvara för allt det praktiska kring lokalen så som ha koll på utrymningsvägar, dekoration, kontakt med cateringen etc.

 • teknikansvar 
 • dekoration / lokalansvar

Gästansvarig(a)

Ansvar för inbjudan av gäster, rese- & hotellbokningar för dessa, facilitera sponsorer på plats.

 • gästansvar
 • sponsoransvar
 • boka talare / underhållning

Volontäransvarig(a)

Övergripande ansvar för rekrytering av volontärer; kommunicera, rekrytera och koordinera med övriga ”avdelningar”

 • rekrytering av volontärer
 • koordinering av volontärer

Anmälan

Vid tillsättning av kommittén kommer mångfald bland ledamöterna beaktas. Meriterande är erfarenheter av liknande uppdrag samt kännedom om och engagemang i Sveriges förenade studentkårer.

 • Omfång av uppdrag: slutet av maj/överenskommelse 2020 – 26 mars 2021
 • Arbetsbörda: Uppdraget innebär löpande arbete med kontinuerliga avstämningar, och mer intensivt arbete närmare slutdatumet. En preliminär uppskattning är fem timmars arbete en vanlig vecka, och upp till tjugo timmar veckan/veckorna kring slutdatumet
 • Sista dag för anmälan: 1 maj 2020

Skicka en kort beskrivning på dig själv, samt vilka tidigare erfarenheter du har samt vilket ansvarsområde du är intresserad av till: [email protected]. Om du har en övrig fråga angående 100-årsfirandet eller om jubileumskommitén går det bra att skicka till samma mailadress.