Tack för ett väl genomfört SFSFUM 2020!

Lördagen den 18e april höll vi för första gången någonsin ett digitalt SFSFUM. När vi för bara några veckor sedan sakta började inse att SFSFUM kanske inte kommer gå att genomföra via fysiskt deltagande vågade vi inte hoppas att det skulle gå att genomföra så smidigt som det faktiskt blev. 

TACK!

Tack till alla inblandande: alla medlemmar, våra två mötesordförande (som både höll låda och höll koll på ett exemplariskt sätt), Zoom-funktionärerna, VoteIT-funktionären, styrelsen, mötessekreterare, valberedningen, revisorer, kansliet, alla som ställde upp i valen och alla som bidrog till FUM-stämningen. För att känna av FUM-stämningen i efterhand kan ni kolla igenom hashtaggen #sfsfum

För att mötet skulle gå att genomföra i digital form kortade vi antalet punkter som hanterades. Här följer en kort sammanfattning om vad som beslutades:

 • Ett extrainsatt SFSFUM kommer hållas i höst. Där kommer de resterande punkterna beslutas om, bland annat kommer vi besluta nästa fokusfråga. Det extrainsatta SFSFUM planeras hållas i Stockholm. 
 • En komprimerad verksamhetsplan röstades igenom, som beskriver hur SFS ska sköta sin verksamhet fram tills det extrainsatta SFSFUM
 • Arbetet med de nuvarande två fokusfrågorna redovisades
 • Budget och medlemsavgift klubbades igenom 

Följande förtroendeval gjordes för verksamhetsåret 20/21:

Presidium:

 • Simon Edström, ordförande
 • Linn Svärd, vice ordförande

Styrelsen: 

 • Arita Halili 
 • Axel Andersson 
 • Elisabet Lövkvist 
 • Emma Wallerström 
 • Erik Frännfors 
 • Frida Gommel 
 • Karl Kilbo Edlund 
 • Mårten Andersson 
 • Sara Gabrielsen 
 • Sara Emnegard 
 • Petter Elgh

Verksamhetsrevisorer:

 • Joel Cevey Tärnholm 
 • John Lindskog

Valberedning:

 • Alfons Gustafsson 
 • Elin Bergström 
 • Anton Öhrlund 
 • Martina Cederlid