Studenters psykiska hälsa – aktuellt från riksdagens frågestund

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Studenters psykosociala hälsa är ett ständigt aktuellt ämne som SFS arbetar aktivt med. Nästan hälften av alla studenter mellan 18-29 år uppger att de upplevt psykisk ohälsa. SFS har tidigare påpekat hur situationen förvärrats under Coronapandemin då dels många studenter upplever en ökad oro, och samtidgt är trycket på studenthälsan väldigt högt.

Om detta skrev SFS Vice ordförande Linn Svärd och Sofia Holmdahl Ordförande för Stockholms universitets studentkår tidigare i veckan i Dagens Arena.

Frågorna var även aktuella vid riksdagens frågestund i slutet av förra veckan.

Ilona Szatmari Waldau (V) tog upp frågan kring tillgänglighet, digital undervisning och behovet av stödåtgärder. Szatmari Waldau frågade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, om hon var beredd att utredda pedagogiska stödåtgärder för större likvärdighet mellan lärosätena och garantera studenter de stöd de behöver.

se hela klippet här

Kristina Axén Olin (M) tog upp frågan kring studenthälsan och frågade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning om vad hon tänkt att göra för att skyndsamt öka tillgängligheten för studenthälsan för studenterna.

se hela klippet här