SFS rekommendationer till lärosäten under coronapandemin

SFS har samlat alla SFS medlemskårer och styrelse för att ta fram nationella rekommendationer till lärosätena under coronapandemin. Rekommendationerna går att läsa nedan och dokumentet i sin helhet finns att ladda ner här.

SFS anser att varken undervisning eller examination ska omfattas av samma regler som för allmänna sammankomster, men att lärosäten måste anpassa sig till rådande läge och endast ha fysisk undervisning och examination i de fall då det är strikt nödvändigt. Anpassningar av undervisning och examination ska ske på lokal nivå och inte regleras nationellt. Dialog mellan lärosäte och studentkår ska alltid värnas och studentkårers åsikter gentemot lärosätet ska alltid prioriteras.

Rekommendationer

  • Lärosäten ska fortsatt hålla lokaler öppna för studenter. Det är viktigt att studenter har tillgång till studieplatser och bibliotek för att kunna delta i undervisning oavsett hemmiljö.
  • Fysiska moment ska bedrivas med stor återhållsamhet för att begränsa smittspridningen. Eventuella fysiska moment ska anpassas för att begränsa smittspridning.
  • I eventuell fysisk undervisning ska lärosäten fortsätta att prioritera nybörjarstudenter och internationellt inresande studenter.
  • Disputationer ska i så stor utsträckning som möjligt ske i digitalt format.
  • Examination ska i så stor utsträckning som möjligt inte ske fysiskt.
  • Fysisk examination ska vara tillåten, men endast genomföras om det inte är möjligt att genomföra examinationen på annat sätt med godtagbar kvalitet och rättssäkerhet.
  • Om fysisk examination sker ska det finnas anpassningar för studenter i riskgrupp.
  • Om fysisk examination sker ska det finnas goda möjligheter för extra examinationstillfällen, så att studenter som behöver avstå examinationen för att kunna följa rekommendationer inte endast hänvisas till ordinarie omexamination.