”Att bara lappa och laga räcker inte”

Antagningssystemet finns för att säkerställa elevernas förkunskaper och att de kommer att klara av den högre utbildningen. Införandet av meritpoäng har ställt till det rejält i antagningssystemet och betygens tidigare goda möjlighet att förutse hur väl eleverna kommer klara en högskoleutbildning har raserats totalt.

Det nuvarande antagningssystemet infördes hösten 2010 och syftar för det första till att uppmuntra elever att anstränga sig under gymnasietiden och för det andra till att styra elevernas utbildningsval under gymnasietiden. Att elever ska anstränga sig under gymnasietiden är inget nytt, men att använda antagningssystemet som ett sätt att styra elevers utbildningsval i gymnasiet är att missbruka systemets syfte.

Det är nu alldeles för sent att backa bandet. Regeringen och utbildningsministern måste istället börja om på ruta ett. Antagningssystemet måste reformeras i grunden, först då kan vi få ett system som är likvärdigt och lättförståeligt för alla.

 

Läs hela artikeln