SFS om budgeten: Omfördela inte – tillför

Precis som tidigare år har Sveriges förenade studentkårer, SFS, kommenterat regeringens budgetproposition ur ett studentperspektiv. Ordförande Camilla Georgsson är både glad och besviken.

-Det är ingen egentlig satsning, det är främst en omfördelning av resurser som regerigen framställer som en satsning. Det är positivt att det vill göra en permanent satsning med utbildningarna med lägst anslag, men pengarna tas från andra delar av utbildningsväsendet, bland annat genom att dra tillbaka ersättning för studenter som är registrerade men inte fullföljer en kurs.

Enligt Camilla Gorgsson går det inte att förutspå hur det här kommer att slå. Det kan till exempel få konsekvensen att lärosäten inte har råd att ha kvar kurser med få studenter vilket skulle påverka bredden av utbildningar.

Camilla Georgsson  och SFS hade hoppats att budgetpropositionen skulle innehålla mer tillskott på resurser och mindre omfördelning.

– Vi vill skapa en kunskapsnationen i världsklass, och regeringen pratar själva om att vi ska konkurrera med kunskap, då behövs välutbildade människor och det kostar pengar.

Gadeamus #6, s7

ÅS