Högre utbildning av hög kvalitet – en förutsättning för många vallöften

Valdagen närmar sig med stormsteg samtidigt som studenterna börjar eller återvänder till sina studier runt om i Sverige. Det har skett stora förändringar för studenter och doktorander under nuvarande mandatperiod; studentbostäder har börjat byggas, stipendiedoktorander har i stort avskaffats och en rad utredningar har satts igång.

Nu blickar vi framåt och funderar på vilka reformer som behövs under nästa mandatperiod. Här är några av dem:

Ett nytt resurstilldelningssystem som sätter studenters lärande i fokus. Produktivitetsavdraget och tilldelning genom helårsprestationer har gett en urholkad högskola och ett system som fokuserar på genomströmning istället för studenternas lärande. Läs mer på www.sfs.se/strut

Studenters och doktoranders välmående och arbetsmiljön behöver prioriteras.En god arbetsmiljö är en förutsättning för studier och arbetet behöver bli bättre på både nationell och lokal nivå. Dessutom väntar vi på att regeringen utvecklar konkreta lagförslag utifrån utredningen angående deltidssjukskrivning och rehabiliteringsansvar. SFS har länge efterfrågat en reform som utredningens förslag också påvisar behovet av.

Breddat deltagande och breddad rekrytering. Antalet studenter har fördubblats sedan 90-talet och förväntas bli ännu fler de närmaste åren. Trots detta har väldigt lite hänt med den sociala snedrekryteringen. Under nuvarande mandatperiod har breddat deltagande diskuterats och förslag har dragits tillbaka. Under nästa mandatperiod måste förändring ske.  Om politikerna menar allvar med att högskolan ska vara till för alla kan den inte fortsätta i gamla hjulspår, här måste det till aktivt politiskt arbete för att bredda rekryteringen till högskolan.

Bostadsbristen för studenter. För att kunna påbörja och fullfölja studierna krävs ett tryggt boende. Bostadsbyggandet har satt igång under denna mandatperiod men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Nyproduktion är dyr vilket gör att det krävs politiska förslag som gör att studenter har råd att betala hyran. Den allmänna bostadsbristen kräver också att de bostadspolitiska samtalen sätter igång igen efter valet.

Högre utbildning diskuteras sällan i så stor utsträckning under valrörelser. Högre utbildning av hög kvalitet som är tillgänglig för många är dock en förutsättning för det kunskapssamhället som många andra vallöften vill uppnå. Nu ska folket säga sitt och välja förtroendevalda människor över hela landet och till olika församlingar. Studentrörelsen ser fram emot att tillsammans med våra förtroendevalda diskutera framtiden för vår gemensamma högre utbildning.