Merci à FAGE

Komit har varit i Paris med European Students’ Union (ESU) för Board Meeting 82 (BM82). Under den en vecka långa mötet har Komit för SFS räkning tagit del av och följt upp ESU:s verksamhet, presenterat European Students Convention (ESC45) vilket planeras arrangeras i Sverige samt valt förtroendevalda till ESU. Vi har i sann organisaitonsanda diskuterat och revidera politiska styrdokument. BM82 med inledande seminarium för erfarenhetsutbyte genomfördes mellan 23 och 28 maj 2022.

Verksamhetsåret 2022/23 kommer ledas av Matteo Vespa  från Italien tillsammans med Katrina Sproģe från Lettland och Horia Onita från Rumänien. I styrelsen (executive committee, EC) återfinns två representanter av SFS vänorganisationer: Tór Marni Weihe från Färöarna och Emily MacPherson från Norge. 

Likväl som på SFSFUM antogs budget och verksamhetsplan (Plan of Work, PoW). Nästa år ska ESU bland annat arbeta med Europauinversiten, stöd till ukraina och utveckling av den interna verksamheten. SFS är kritiska till omfattningen på verksamhetsplanen och yrkade för att stryka delar. Dels för tendenser av osund organisationskultur där mycket ska genomföras på begränsad tid och med begränsade resurser vilket bidrar till utbrändhet, och dels för att SFS anser att vissa frågor är av lokal, regional eller nationell beskaffenhet. Vi menar att ESU främst ska verka inom områden där de som organisation har reell och faktisk möjlighet att påverka den högre utbildning i Europa.

I motsats till SFS ståndpunkt finns inom ESU drivkrafter för ett bredare fokusområde. SFS verkade under BM för att ESU inte ska prioritera frågor som inte står i direkt anknytning till högre utbildning. Tyvärr har ESU än en gång valt att anta en omfattande verksamhetsplan enligt oss.

Vidare behandlades och antogs reviderade versioner av följande politiska dokument: 

  • Revision of the Gender Mainstreaming Strategy
  • Revision of the Introduction to ESU’s Policies for Higher Education
  • Statement on Brain Circulation (Brain Drain) 

I ESU finns även ”Internal motions (IM)” som är likt interna regler för ESU möten. Exempelvis finns det IMs som reglerar hur länge en IM får gälla, regler för hur processer går till, och sedan mer lättsamma motioner som föreskriver exempelvis sång eller rörelseaktiviteter efter en viss tidsperiod eller ett visst moment. 

På initiativ av SFS antogs dessutom en sedan tidigare utgången IM om att mötet under särskilda förutsättningar ska sjunga “här kommer Pippi Långstrump”. Motionen har sin bakgrund i att den svenska delegationen ofta är först på plats på mötets morgnar. Med syfte att uppmärksamma den svensk andan av tidhållning ska mötet sjunga Pippi om mötet inte inleds inom en viss tid. IM gäller maximalt för åtta BM och under pandemin slutade Pippi Långstrump att gälla. Komit har valt att avvakta till det fysiska mötet och vi har nu åter en IM som får upp deltagarna på morgonen!

En annan hett diskuterat fråga under mötet var Nordmakedoniens eventuella medlemskap inom ESU. Tidigare under våren hade ESU:s study visit team (SVT) åkt på ett studiebesök och i sin rapport rekommenderade den en förlängning av prövoperioden till som högst 2 år, något som SFS också röstade för. Utfallet blev enligt förslag.

Mötet blev inte klart på utsatt tid och kommer avslutas inom någon vecka online. Vad vi ser i Europa och övriga världen är ett försök till återgång och återhämtning från coronapandemin. Internationalisering och mobilitet har fått sig ett bakslag när det fysiska resandet begränsandes. Det konstateras även i flera rapporten, den senaste från Stiftelsen för internationalisering, STINT.

Slutligen deltog Komit inte enbart på BM i Paris, utan firade även ESU 40 år på BM:s sista kväll! Vid denna tillställning deltog nuvarande och tidigare engagerade i SFS.

Vi säger tack till SFS ena franska motsvarighet Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE) som stod värd för BM och tillställningen!

Komit 2022

Linn Svärd, Ismail Bazine, Moa Johansson, Gustav Ekström och Henrietta Berner.