Linn Svärd

SFS Vice ordförande

Personuppgifter

Förnamn

Linn

Efternamn

Svärd

Telefon

070 545 70 45

Beskrivning

Ansvarig för bland annat frågor som rör bostadssituationen för studenter och internationalisering av högre utbildning.

Kontakta gärna mig om ni har frågor om vad SFS anser om:
Arbetsmiljö och hälsa
Bostadspolitik
Breddad rekrytering och deltagande
Hållbar utveckling
Internationalisering och mobilitet
Jämlikhet
Jämställdhet
Psykosocial hälsa
Socialförsäkring
Studentinflytande och medverkan
Studie och yrkesvägledning
Studieadministration
Studiestöd
Tillträde, antagning och validering
VFU, verksamhetsförlagd utbildning