Politiker måste ta ett krafttag mot studenters psykiska ohälsa

En gemensam uppmaning från Leonardo Rhedin, kårordförande för Göta Studentkår och Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Studenter faller allt för ofta igenom det sociala skyddsnätet. Det är inte rimligt att studenter får bekosta sin egen sjukskrivning.

För första gången sedan efter coronapandemin ska nu de nordiska och baltiska nationella studentorganisationerna mötas under Nordiskt Ordförandemöte, NOM, i Göteborg. Mellan den 20-23 oktober samlas 50 studenter för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om studenters arbetsmiljö och psykiska hälsa. Det är ämnen som fått särskild relevans under pandemin.

Svenska studenter lider i högre grad än jämnåriga yrkesverksamma av psykisk ohälsa, enligt Folkhälsomyndigheten. Enligt CSN är ekonomisk stress en bidragande faktor till studenters psykiska ohälsa. Studenter har redan små ekonomiska marginaler. Samtidigt kan du som deltidssjukskriven student bara få studiemedel för den tid du studerar – inte för den tid du är sjuk. I praktiken innebär det att studenter behöver bekosta sin sjukdomstid ur egen ficka.

Flera statliga utredningar har kommit fram till samma sak. Möjligheten för studenter att vara deltidssjukskrivna bör införas. Det var glädjande att se att en majoritet av partierna i SFS valkompass stöttade förslaget att studenter ska ha möjlighet till deltidssjukskrivning. 

Karenstiden är en annan aspekt. Under pandemin var karensavdraget omdebatterat då det tillfälligt togs bort för yrkesverksamma. Samtidigt har studenter 30 dagars karenstid. Det innebär att studenter behöver bekosta sin sjukdomstid med studiemedel under karenstiden. Vilka andra grupper förväntas belåna sig för att ha råd att vara sjuka? 

Det finns mycket att göra för att minska studenters psykiska hälsa. Ett minimikrav måste vara att de sociala skyddsnäten även omfattar studenter. Lärosätena bör också öka möjligheten till anpassning av studier vid deltidssjukskrivning och vid återgång till studier efter en period av sjukfrånvaro. Studenter måste ha möjlighet att vara sjuka utan att riskera sin ekonomi eller sina studier. Det är en förutsättning för att snabbare kunna rehabiliteras tillbaka.

Vi önskar nu att den tillträdande regeringen lever upp till sina besked till studentsverige innan valet, och levererar konkret förändring. Att införa möjlighet till deltidssjukskrivning vore ett steg i rätt riktning mot att minska den psykiska ohälsan bland studenter. 

Linn Svärd

Ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Leonardo Rhedin

Kårordförande, Göta Studentkår