Dags för en forskningspolitik som tar ansvar för hela högskolan

johan_postar_kommentarer_forksningsproppen

En forskningsproposition är ett plan för hur forskningen, och i viss mån även högskolan, ska styras under de kommande åren. Just nu pågår förberedelserna inför en nya proposition som ska läggas nästa år. I måndags skickade SFS in sina synpunkter på propositionen till regeringen.

– Vi hoppas att forskningspropositionen kommer att innehålla en plan för hur vi kan få mer balans och bättre samspel mellan utbildnings och forskning, både på ett nationellt plan och i praktiken på varje enskilt lärosäte, kommenterar SFS vice ordförande Johan Alvfors.

SFS vill se en forskningspolitik som knyter ihop högskolan och tar ansvar även för högre utbildning. I inspelet till forskningspropsitionen lyfts tre krav fram som särskilt viktiga:

  1. Gör en plan för att nå balans och samspel mellan högre utbildning och forskning i alla akademiska miljöer inom en 10-årsperiod.

  2. Skapa en friare, tryggare och mer kvalitetsinriktad akademi genom högre basanslag till forskning som möjliggör fri forskning och en tydligare akademisk karriär.

  3. Se till att alla doktorander är anställda och får en forskarutbildning av hög kvalitet.

Vill du veta mer?

Läs hela SFS inspel till forskningspropositionen här!

Läs vår debattartikel om forskningspropositionen i tidningen Curie http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2015-09-28-satsa-mer-pa-forskarutbildningen.html

Läs vår replik på Vetenskapsrådets debattartikel i Dagens Nyheter http://www.dn.se/debatt/repliker/utbildning-ar-en-blind-flack-i-forskningsdebatten/


B
ild: Johan Alvfors lägger SFS inspel på lådan.