Det nya kvalitetssäkringssystemet är inte kvalitetssäkrat

– SFS kan inte ställa sig bakom departementets förslag och är ytterst frågande till hur det har hanterats. Att i princip inte kommunicera något om processen sedan förslaget från Högskoleverket lämnades in, för att sedan med så knapp marginal presentera ett ofärdigt och i många delar oförståeligt förslag är inte förtroendeingivande. Det är respektlöst mot alla de lärosäten och studenter som har lagt ner tid på högskoleverket utarbeta ett nytt system, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

För mer information, kontakta:

Klas-Herman Lundgren, ordförande SFS, 070-54 57 045 Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066