SFS deltog vid ministermötet i Budapest-Wien i den svenska delegationen

Den 11-12 mars deltog SFS ordförande i den svenska delegationen vid Ministermötet i Budapest-Wien tillsammans med bland annat Tobias Krantz och SUHF:s ordförande Pam Fredman. Vid mötet antog de 47 länder som nu deltar i Bolognaprocessen en deklaration och lanserade the European Higher Education Area (EHEA).

 

Efter ministerkonferensen hölls ”the Second Bologna Policy Forum” vilket efter diskussioner med länder från hela världen landade i the Vienna Bologna Policy Forum Statement.

SFS och den europeiska studentrörelsen ESU som SFS är medlemmar av är oroliga angående flera delar av implementeringen av Bolognaprocessen, men stödjer de ursprungliga målen. ESU antog en deklaration i anknytning till ministermöten som skickades till ministrarna I detta arbete deltog SFS styrelses internationella arbetsgrupp och SFS vice ordförande Robin. Denna går att läsa här.

 

 

 

 

 

 

BilagaStorlek  LigiaHallS.jpg247.52 kBLadda ner