Finansminister Magdalena Andersson (S) invigningstalar på Sveriges förenade studentkårers fullmäktige 12-14 maj

magdalena_andersson_sfs-fum

Magdalena Andersson invigningstalar på SFSFUM 2017 i Linköpoing den 12-14 maj

 

Finansminister Magdalena Andersson (S) kommer att invigningstala på Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Linköping fredagen den 12 maj.


– Det är betryggande att regeringen ser behovet av resurser för att bygga det omtalade kunskapssamhället. Utan resurser finns det inte förutsättningar att tillsammans skapa en stark och hållbar kunskapsnation. Det är därför med glädje som vi välkomnar Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) till vårt fullmäktigemöte, säger Caroline Sundberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer  


Om Sveriges förenade studentkårers fullmäktige (SFSFUM)

SFSFUM är Sveriges största studentpolitiska möte med över 300 deltagare från landets studentkårer. Där väljs organisationens företrädare för kommande verksamhetsår och det fattas beslut om politik,  verksamhet och budget.


SFSFUM2017 pågår 12-14 maj och arrangeras i Linköping – Årets studentstad – i samarbete med värdkårerna StuFF och Consensus vid Linköpings universitet.