Ny rapport: Varannan student orolig över sin försörjning i sommar (Novusundersökning)

Novus har på uppdrag av Sveriges förenade studentkårer tillfrågat 300 högskolestudenter runt om i landet hur de planerar att försörja sig i sommar. Majoriteten (65 %) planerar att försörja sig helt eller delvis genom en anställning. Men arbetsmarknaden är tuff i år, och corona har troligtvis gjort situationen svårare. 75 % av studenterna har sökt jobb till sommaren, men bara drygt hälften (55 %) av de som har sökt har blivit erbjudna ett jobb. Resten av de arbetssökande, alltså 45 %, är osäkra om de kommer få något jobb. 

Nästan hälften (49 %) av studenterna är oroliga för hur de ska försörja sig under sommaren och hösten. Det motsvarar ca 160 000 individer. 

– Under måndagen kom läsårets sista studiemedel in på kontot och många undrar hur de ska få det att räcka tills att nästa termin börjar i augusti. Jag förstår att studenter som inte får anställning på grund av corona blir oroliga. De kommer ju fortfarande behöva betala mat och hyra, säger Simon Edström, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

En del insatser har genomförts på regeringsnivå för att motverka bristen på sysselsättning bland studenter. Bland annat har högskoleminister Matilda Ernkrans meddelat om 6 000 ytterligare platser på sommarkurser, samt satsningar på distansutbildning.

– Att utöka studieplatserna är bra men det räcker inte. 160 000 studenter är oroliga för hur de ska klara den närmaste tiden, vi behöver satsningar av en helt annan magnitud. Den enda rimliga lösningen som vi ser det är ett sommarstöd genom CSN, vilket skulle tillåta att söka studiemedel för juli och augusti. De flesta vill ju arbeta och inte utöka sin studieskuld men det här skulle vara en nödlösning för de som hamnar i kläm, säger Simon Edström, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.