Ny rapport: Arbetsmarknaden för sommarjobb under coronapandemin

Enligt experterna verkar det totala antalet jobb färre i år och särskilt turist- och restaurangnäringen har betydligt färre jobb än vanliga somrar. Däremot verkar det finnas fler jobb inom vård och omsorg, samt inom trädgårdsnäringarna.

Det finns ca 355 000 som studerar på eftergymnasial nivå och tar studiemedel. Merparten är studenter vid universitet och högskolor. Det är många som behöver hitta ett sätt att försörja sig när vårterminen är slut, eftersom studiemedel inte betalas ut under juni och juli. 

Det vanligaste sättet att försörja sig under sommaren är genom arbete. Många studenter har redan ett extrajobb vid sidan om studierna. Andra söker säsongsarbete eller sommarjobb. I båda fallen så påverkas arbetsmarknaden dock av coronapandemin: Timanställda studenter är ofta de första som får gå när butiker och restauranger förlorar kunder; Sommarjobben blir färre när efterfrågan inom många branscher är osäker eller minskar. 

Den här rapporten är den första av två undersökningar, där SFS försöker ta reda på hur möjligheterna ser ut för högskolestudenter att försörja sig under coronapandemin sommaren och hösten 2020. I undersökningen har vi tillfrågat ett antal expertorganisationer hur de ser på arbetsmarknaden för sommarjobb för studenter. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder stor osäkerhet. Inom några branscher, som vård och omsorg samt inom trädgårdsnäringarna, finns det fler jobb. Men turist- och restaurangnäringen sticker ut som en bransch med betydligt mindre jobb än vanliga somrar. Allt som allt är jobben alltså färre än ett vanligt år. Det verkar som att de studenter som behöver ett sommarjobb för att försörja sig kan få det tufft.