Remiss av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ändring av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2021:4) om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

SFS har inga invändningar mot förslaget.