Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2023:x) om ansökan om statsbidrag eller särskilda medel för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan

SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2023:x) om ansökan om statsbidrag eller särskilda medel för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan.