Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12)

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12).