”Hon brinner för studenterna”

”Hon jobbar och brinner för studentinflytande, kvalitet i högskolan och rättvisa ekonomiska villkor för Sveriges studenter”

 

Camilla berättar om jobbet som ordförande och vilka utmaningar som finns inom utbildningspolitiken

 

Hur trivs du med nya jobbet?

– Det här uppdraget är väldigt strategsikt. Det är delvis nytt för mig och är både plus och minus jämfört med mer konkreta arbete.  Jag har stora möjligheter att påverka med det är svårare både för mig och de jag jobbar för att se direkt resultat.

 

Vilka är dina hjärtefrågor?

-Kvalitet i all högre utbildning, starkt och oberoende studentinflytande och trygghet för studenterna.

 

Vad innebär ett starkt och oberoende studentinflytande?

-Nu när kårobligatoriet avskaffats är studentkårerna beroende av bidrag från sitt lärosäte. Då finns en risk att inflytandet försvagas och att kårerna hamnar i beroendeförhållnade till sina lärosäten. Det viktigaste för kvaliteten på undervisningen att studenter har reelt inflytande på besluten.

 

Läs hela artikeln i den bifogade filen