Remissvar

Universitets- och högskolerådet (UHR)

UHR:s Föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna synpunkter på remissen av Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.