Justitiedepartementet

Justitiedepartementet

SFS Remissvar Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

SFS delar bedömningen att ett starkare skydd om studenter på polisutbildningen inte behövs.

De studentkårer vi kontaktat anser att studenter på polisutbildningen i så hög utsträckning som möjligt bör ha samma förutsättningar som övriga studenter. Det finns en oro att ökad sekretess gör det svårare för studentkårerna att nå ut till studerande inom polisutbildning med erbjudanden och medlemsvärvande aktiviteter. Det kan i förlängningen försvaga polisstudenternas möjlighet att delta i studiesociala aktiviteter, känna ett sammanhang vid lärosätet och inte minst delta i den utbildningsbevakande delen av studentinflytandet.