English information

Användarinloggning

Doktorandkommitté
SFS doktorandkommitté är SFS organ för beredning av frågor som rör doktorander och forskarutbildningen.

På SFS fullmäktiges sida kan du läsa mer om hur du nominerar till doktorandkommittén.
Mer om doktorandkommitténs åsikter hitter du här

Gå med i Facebookgruppen Doktorander i Sverige för att delta i diskussionen om villkoren för doktorander.

SFS DK utses av SFS fullmäktige. Mandatperioden är ett år.

Vill du sitta i SFS doktorandkommitté så ska din nominering skickas in från antingen en av SFS medlemskårer, SFS styrelse, SFS valberedning, ledamot i SFS fullmäktige, SFS doktorandkommitté eller minst tio medlemmar i SFS medlemskårer.

SFS doktorandkommitté består av:
Johan Sjöberg 

Johan Svantesson Sjöberg,
ordförande, Lunds Universitet

gabriela arguello moncayo 
Gabriela Arguello Moncayo,
ledamot, Göteborgs universitet

Jayesh Pandya
Jayesh Pandya, ledamot,
Karolinska Institutet

Olgha Glukhovska
Olgha Glukhovska, ledamot,
Stockholms universitet

Lydia Jungmin Choi
Lydia Jungmin Choi, ledamot,
Linnéuniversitetet

 

Jenny Ehnberg, ledamot, Uppsala universitet
Jana Sochor, ledamot, Chalmers tekniska högskola
Ana Maria Vargas Falla, ledamot, Lunds universitet