SFS 100-årsjubileum

100 år av studentinflytande

2021 fyller SFS hundra år. I ett sekel har SFS kämpat för alla studenters rätt till en bra utbildning och studiesituation. Vi kommer under året att se tillbaka på vår egen historia och på vad som hänt under de här hundra åren. Vi kommer även lyfta frågor som är aktuella idag och påverkar studenters vardag.

Allt började med en önskan om ett ökat deltagande i det europeiska studentsamarbetet. Initiativet togs av Hans Kristoffersson, dåvarande vice ordförande för Göteborgs högskolas studentkår. 

I mars 1921 samlades Sveriges dåvarande studentkårer i Lund och bildade en riksorganisation för de svenska studenterna som fick namnet Sveriges förenade studentkårer. Till SFS första ordförande utsågs Erik Johansson från Uppsala studentkår.

100 år senare är SFS en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor med ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 340 000 studenter. SFS är en viktig opinionsbildare inom högskolepolitik och en viktig samtalspart för beslutsfattare i dessa frågor. 

Under 2021 kommer vi att belysa våra framgångar samt vikten av ett nationellt studentinflytande. Denna sida kommer uppdateras löpande och här kan du få koll på alla våra satsningar under året.

Var med och påverka - bli studentrepresentant!

SFS nominerar och utser varje år ett stort antal representanter till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN.