SFS jubileumsseminarium

SFS jubileumsseminarium är en del av SFS 100-årsfirande 2021. Vi kommer under året att arrangera seminarier runt om i landet.

Varje seminarium har ett tema och vi kommer behandla aktuella politiska frågor som rör såväl akademin som studenters livssituation. Vi startade serien redan i november 2020 och håller på under stora delar av jubileumsåret 2021. Kommande seminarium läggs upp kontinuerligt i vår evenemangskalender här

Alla seminarier kommer sändas digitalt tills vidare på grund av restriktioner under coronapandemin. Alla seminarier spelas in och läggs upp på hemsidan. Du hittar alla tidigare seminarium nedan.

Studentmedverkan för framtiden (12/2-21)

I februari samlades kårföreträdare, studentrepresentanter och lärosätesföreträdare för ett panelsamtal om studentinflytande och studentmedverkan. P.g.a tekniska problem spelades detta samtalet inte in, men en sammanfattning finns att läsa.

Var med och påverka - bli studentrepresentant!

SFS nominerar och utser varje år ett stort antal representanter till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN.