Fokusfrågan

Under verksamhetsåret 2023/2024 arbetar vi med att ta fram en ny treårig politisk fokusfråga som ska röstas in under FUM 24. Den kommer att gälla under en treårig period, mellan 2024/25-2026/27. 

Denna sida kommer att finns för att medlemskårerna ska kunna hålla sig uppdaterade om hur arbetet går men även för att ni ska kunna lämna inspel. Vi har nämligen ett formulär där ni kan skicka in inspel, frågor och kommentarer:

Uppdatering 5 december 2023:
Nytt formulär ovan. Medlemmar får gärna göra inspel utifrån arbetsgruppens förslag på fokusfråga.


Tidslinje

Augusti

Styrelsen hade sitt första styrelsemöte och då röstades en arbetsgrupp in, bestående av:
Klara Dryselius
Jacob Färnert
Rasmus Lindstedt
Hugo Diebitsch Antoni
Agnes Karonen
Simon Ågren


September

Arbetsgruppen tog fram förslag på tidsplan inför styrelsemötet. Tidsplanen är den ni ser här på denna sida och den blev inröstad av styrelsen på vårt andra styrelsemöte. 


Oktober

I oktober blev arbetsgruppen klar med underlaget till medlemsmötet som ni kan se här. Därefter drog medlemsmötet i Umeå igång och därmed med fick medlemskårerna sin första chans att ge inspel till den nya politiska fokusfrågan. 


November

Arbetsgruppen har haft ett möte och tagit fram ett eller flera förslag för en ny politisk fokusfråga. Den handlingen kommer att skickas ut en tid innan vårt digitala medlemsmöte. 

Det mötet kommer bland annat att röra den nya politiska fokusfrågan. SFS kommer att presentera vårt första förslag under detta möte och vill såklart få inspel, tankar och funderingar på vårt förslag.


December

Arbetsgruppen har arbetat fram ett första förslag på inriktningen för en ny politisk fokusfråga. Ni hittar det här, inloggat läge krävs.

Vi vill understryka att texten är ett första utkast och att vi gärna tar med oss inspel vidare in i processen.