Vår politik

Forskningspolitik

Forskningspolitiken har länge varit en viktig fråga för studenterna. Högre utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Både forskning och utbildning ingår i…

Bostäder

SFS har ett helt åsiktsdokument om bostäder, nedan följer några utdrag ur det. Hela dokumentet finns att läsa bifogat längst ner på denna sida eller genom att söka på som "SFS bostadspolitiska ställningstagande" här på hemsidan.

Breddad rekrytering och deltagande

SFS anser att studentgruppen ska spegla samhällets sammansättning och på så vis tillvarata erfarenheter, perspektiv och kompetenser i kunskapssamhällets utveckling. För att…

Kårstatusprocessen

Studenter vid universitet och högskolor representeras av studentkårer. Det kan finnas flera studentkårer vid en högskola, men studentkårerna ska alltid representera olika…