Vår politik

Arbetsmiljö och hälsa för studenter

Studenter är överrepresenterade inom psykisk ohälsa. Studenter drabbas till exempel oftare av psykisk ohälsa än andra personer i samma ålder eller samma sociala bakgrund. Därför har SFS haft psykisk ohälsa och arbetsmiljö som treårig fokusfråga, vilket inleddes hösten 2018 och pågår till och med våren 2021.

Bostäder

SFS har ett helt åsiktsdokument om bostäder, nedan följer några utdrag ur det. Hela dokumentet finns att läsa bifogat längst ner på denna sida eller genom att söka på som "SFS bostadspolitiska ställningstagande" här på hemsidan.

Breddad rekrytering och deltagande

SFS anser att studentgruppen ska spegla samhällets sammansättning och på så vis tillvarata erfarenheter, perspektiv och kompetenser i kunskapssamhällets utveckling. För att…

Dimensionering av utbildning

Dimensionering eller “dimensionering av högre utbildning” är ett politikområde som handlar om vilken omfattning (antalet studieplatser) och vilket utbud (vilka utbildningar) den…

Forskningspolitik

Forskningspolitiken har länge varit en viktig fråga för studenterna. Högre utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Både forskning och utbildning ingår i…

Funktionsvariationer

All högre utbildning ska vara tillgängligt utformad för alla. Examinationsformer, undervisningsmiljöer och läroverktyg behöver utvecklas bortom normer för hur undervisning traditionellt bedrivits.…

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. SFS…

Högskolepedagogik

Flera av högskolans utmaningar går att härleda till bristen på högskolepedagogisk utveckling och implementering. Det högskolepedagogiska samtalet stannar lätt vid att det…

Innovationssystem

2019 tillsattes en statlig utredning som skulle se över innovationsstödet inom högskolan. Utredningen slutrapporterades i september 2020. SFS anser att den aspekt…