Nätverk för utbildningsansvariga

Anmälan görs genom formuläret här.

Nätverket samlar utbildningsansvariga hos SFS medlemskårer. Utbildningsansvariga är de som utgör de ytterst ansvariga för studentkårens representation gentemot lärosätet och organiseringen av studentkårens studentinflytande. Exakt vem som gör detta varierar mellan olika kårer. Ofta finns det en heltidsarvoderad student i en kårstyrelse eller kårledning men ibland är det kårens ordförande eller en ideell representant. Således väljer medlemskårer själva vilka som ska ingå i nätverket. 

Nätverket organiseras av SFS kvalitetskommitté, SQC, och har som syfte att skapa en mötesplats för nätverkets ledamöter. Nätverket fyller även syftet att förankra vissa nationella frågor av relevans för nätverkets ledamöter samt vara generellt kompetenshöjande. Till nätverket kan externa talare komma och prata för att lyfta intressanta eller aktuella frågor.

Har du frågor om nätverket, själv vill ingå eller vill komma och tala får du gärna maila [email protected] så återkopplar SQC till dig. 

För verksamhetsåret 2023/24 kommer nätverket att träffas vid följande tillfällen.

  • 20 september 2023
  • 8 november 2023
  • 25 januari 2024
  • 8 april 2024
  • 13 juni 2024