Nätverk för utbildningsansvariga

Anmälan görs genom formuläret här.

Nätverket samlar utbildningsansvariga hos SFS medlemskårer. Utbildningsansvariga är de som utgör de ytterst ansvariga för studentkårens representation gentemot lärosätet och organiseringen av studentkårens studentinflytande. Exakt vem som gör detta varierar mellan olika kårer. Ofta finns det en heltidsarvoderad student i en kårstyrelse eller kårledning men ibland är det kårens ordförande eller en ideell representant. Således väljer medlemskårer själva vilka som ska ingå i nätverket. 

Nätverket organiseras av SFS kvalitetskommitté, SQC, och har som syfte att skapa en mötesplats för nätverkets ledamöter. Nätverket fyller även syftet att förankra vissa nationella frågor av relevans för nätverkets ledamöter samt vara generellt kompetenshöjande. Till nätverket kan externa talare komma och prata för att lyfta intressanta eller aktuella frågor.

Har du frågor om nätverket, själv vill ingå eller vill komma och tala får du gärna maila [email protected] så återkopplar SQC till dig. 

För vårterminen 2023 kommer nätverket att träffas vid följande tillfällen.

  • 27 februari 2023 kl 15:15 – 17:00 – Tema kursvärderingar
    På denna träff kommer vi att fokusera på kursvärderingar! Läsåret fortsätter och studenterna har med stor sannolikhet svarat på en kursvärdering. Kursvärderingar är en grundläggande del av studentinflytandet och ska enligt Högskoleförordningen genomföras i samband med alla kurser som ges inom högre utbildning. Resultaten från kursvärderingar brukar även utgöra underlag för utbildningens framtida utveckling.
    Eftersom kursvärderingar en så central del av utbildningen kommer vi därför att på denna träff diskutera kursvärderingar? Hur utformas det på bästa sätt? Hur fungerar det med formativa kursvärderingar? Är den summativa kursvärderingen användbar? Hur kan vi uppmuntra fler att svara på kursvärderingar? Finns det sätt som studentkåren kan använda kursvärderingar i sitt arbete med studentinflytande och utbildningsbevakning? Många spännande frågeställningar som vi tar oss an på nästa träff för nätverket för utbildningsansvariga!

Kontaktperson