SFS100-festen

Information in English below

Den 19 mars 2022 kl 18.00-01.00 kommer SFS 100-årsfest gå av stapeln i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Det kommer bjudas på middag och underhållning under en historiskt festlig kväll i studenternas ära.

Biljetter

Inbjudan att köpa biljett har som första steg gått ut till bl.a. medlemskårer, representanter inom SFS, och samarbetspartners från andra organisationer. Medlemskårer och representanter inom SFS ska ha fått en rabattkod för ett billigare biljettpris.

Den 17 januari kommer vi öppna upp så att alla kan anmäla sig, då blir biljetterna först till kvarn. Vid det skedet kommer också medlemskårer som vill bjuda in fler än fyra medlemmar kunna göra det.

Covid-19

SFS följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner gällande coronapandemin. Det innebär att alla deltagare kommer behöva vara vaccinerade, vilket kommer att kontrolleras på plats. För att ladda ner ditt vaccinationsbevis, besök E-hälsomyndighetens hemsida. Deltagare som vaccinerats i andra länder som är anslutna till EU:s Digital COVID Certificates can använda deras nationella vaccinationsbevis. Här kan du läsa vilka länder det gäller. Ifall du har vaccinerats i ett land som inte är kopplat till EU:s ramverk, exempelvis USA, ber vi dig kontakta oss på [email protected]

Om evenemanget behöver ställas in på grund av nya covid-19-restriktioner, kan vi göra ett en återbetalning på din biljett.

Boende

Medlemskårer som är besök från andra städer kommer att ha möjlighet att boka rabatterat boende genom oss. Mer info om det kommer senare.

Frågor?

Mejla gärna oss på [email protected]


The SFS100 celebration

The Swedish National Union of Students 100 year celebration will take place on the 19th of March 2022 in the Blue Hall at Stockholm City Hall. We will provide dinner and entertainment, during a festive night to celebrate student history.

Tickets

Tickets have been sent out to member unions, SFS representatives and to national and international partner organisations. Member unions and SFS representatives have received a discount code.

On the 17th of January, ticket purchase will open to everyone, first come first serve. At that point organisations that wish to bring more than four members will be able to do so if tickets still are available.

Info regarding the covid-19 pandemic

SFS are abiding to rules and regulations from the Swedish government regarding the covid-19 pandemic. That means that guests will be asked for proof of vaccination in order to attend the event. People who have been vaccinated in Sweden can get their proof of vaccination here. International guests who have been vaccinated in a country within EU’s framework for Digital COVID Certificates can use their national proof of vaccination. Read more here. Guests who have been vaccinated outside the EU should message [email protected] to make sure their proof of vaccination works in Sweden as well. 

If the event needs to be cancelled due to new covid-19 restrictions, your ticket can be refunded. 

Questions?

Please send an email to [email protected]