Kvalitetskommittén – SQC

SFS kvalitetskommitté är en kommitté inom SFS bestående av trea ideella ledamöter och en presidial och har följande syften:

  • Tillhandahålla SFS studentpool och stödja presidiet av administreringen av studentbedömare inom det nationella kvalitetssäkringssystemet
  • Utveckla SFS påverkansarbete rörande kvalitetsfrågor inom högre utbildning. I detta ingår att vara ett rådgivande organ till SFS styrelse och presidium samt vara en drivande enhet i dessa frågor internt inom SFS.
  • Representera SFS inom relevanta sammanhang som rör kvalitetsfrågor inom högre utbildning
  • Väcka engagemang och höja kompetensen kring kvalitetsfrågor inom SFS

SQC har möte en till två gånger i månaden och diskuterar aktuella kvalitetsrelaterade frågor samt tillhandahåller utbildning och nätverkande för medlemmar i SFS studentpool. SQC fungerar som ett nav för kvalitetsfrågor inom studentrörelsen och för löpande kontakt med relevanta aktörer kring det nationella kvalitetssystemet och dess utveckling.

För att se uppdragsinnehavare i SQC se tillhörande sida i organisationsregistret.

Kontaktperson