Kvalitetskommittén – SQC

SQC för verksamhetsåret 2023/24. Foto: SFS.

Om kommittén

SFS kvalitetskommitté (SQC) är en kommitté inom SFS bestående av trea ideella ledamöter och en presidial och har följande syften:

  • Utveckla SFS påverkansarbete rörande kvalitetsfrågor inom högre utbildning. I detta ingår att vara ett rådgivande organ till SFS styrelse och presidium samt vara en drivande enhet i dessa frågor internt inom SFS.
  • Representera SFS inom relevanta sammanhang som rör kvalitetsfrågor inom högre utbildning
  • Väcka engagemang och höja kompetensen kring kvalitetsfrågor inom SFS

SQC har möte en till två gånger i månaden och diskuterar aktuella kvalitetsrelaterade frågor samt tillhandahåller utbildning och nätverkande för medlemskårer. SQC fungerar som ett nav för kvalitetsfrågor inom studentrörelsen och för löpande kontakt med relevanta aktörer kring det nationella kvalitetssystemet och dess utveckling.

Du når SQC på [email protected].