English information

Användarinloggning

SFS rapport "Regeringens budgetproposition 2017 ur ett studentperspektiv"

Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport är en kritisk granskning av regeringens budgetproposition för 2017 utifrån ett studentperspektiv. 

SFS konstaterar att regeringen hoppat över satsningar på högre utbildning. Vi är oroade över att regeringen ser på högre utbildning endast som en arbetsmarknadsåtgärd som ska leda till jobb och att politiken i alltför hög grad detaljstyr de ökade anslagen för forskning. SFS är även kritiska till att de resurser som ges till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå går till att öka antalet utbildningsplatser istället för att öka kvaliteten på landets utbildningar. 

 

Presskontakt

Anna Wallgren, press- och kommunikationsansvarig (vik)

08-54 57 01 09

anna.wallgren@sfs.se

SFS rapport "Regeringens budgetproposition...
Publicerad den fredag, september 30, 2016