Årsplanering

SFS årsplanering vänder sig främst till medlemskårer, förtroendevalda och anställda inom SFS. Den finns bifogad på denna sida, senast uppdaterad 2019-08-02. Följande är google calendar länkar som kan prenumereras på (uppdelningen är tydligare om man ser till årsplaneringsdokumentet):

  1. Externa händelser
  2. Möten för medlemskårer
  3. Kom ihåg!
  4. Presidiet
  5. Verksamhetsåret 20/21
  6. Styrelsemöten