Europeiska studenter protesterar mot nedskärningar i utbildningssektorn

SFS motsvarighet i Danmark, DSF (Danske Studerandes Fælleråd) lanserade tidigare idag The Educational Alliance som en reaktion på kraftiga nedskärningarna i budgeten för den danska högskolesektorn. SFS har tillsammans med 30 andra studentorganisationer i 18 europeiska länder skrivit under kampanjen. De danska nedskärningarna är inte bara ett problem i Danmark utan en del av en större trend i Europa.

Om högre utbildning ska finnas till för alla måste det finnas en variation i utbildningsutbudet. Utbudet får inte avgöras av vilka utbildningar som ses långsiktigt som vinstmaximerande utifrån arbetsmarknandens behov. Kraftiga nedskärningar i högskolesektorn påverkar även kvaliteten. Utan tillräckliga resurser blir ambitionen om att den högre utbildningen ska finnas till för alla knappast mer än en teoretisk viljeyttring.

I den bifogade filen som heter Manifest DSF kan du läsa manifestet för The Educational Alliance.