Studenters svåra bostadssituation – en fråga som börjar tas på allvar?

Bild från pressträffen. SFS presidium överlämnar bostadsrapporten till ministrarna. Från vänster: SFS vice ordförande Jacob Adamowicz, bostadsminister Peter Eriksson, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Charlotta Tjärdahl ordförande SFS. I bakgrunden en byggkran.

Igår släppte SFS sin årliga bostadsrapport. Resultaten visar en ännu mer splittrad bostadsmarknad för studenter. Både den gröna listan och den röda listan växte i år. Vi visar också att tre fjärde av Sveriges campusstudenter finns i rödlistade städer. Detta innebär att en majoritet av Sveriges studenter möter en osäker bostadssituation när de börjar.

Som en lycklig slump höll även regeringen en pressträff angående bostadsbyggande under gårdagen. Under presskonferensen presenterade bostadsminister Peter Eriksson, minister för högre utbildning, forskning och rymd Helene Hellmark Knutsson och Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus, konkreta satsningar. Satsningarna denna gång utgick från Akademiska hus uppdrag från 2015 om att bygga och förvalta studentbostäder.

Med hänsyn till den bostadssituation som presenteras i årets bostadsrapport är det glädjande att höra att Akademiska hus ska möjliggöra byggandet av 18000 bostäder de närmaste fyra åren. Av dessa är 11 000 studentbostäder och 6 400 byggs av Akademiska hus själva. Ytterligare 10 000 bostäder planeras sedan till åren 2021-2026. Visserligen har några byggprojekt tidigare varit kända men nu presenteras en övergripande bild på bostäderna Akademiska hus ska möjliggöra.

Akademiska hus inverkan på högskolesektorn är både påtaglig och omdebatterad. Akademiska Hus har sedan 2013 i uppdrag att bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder och generera marknadsmässig avkastning. Ett uppdrag som av många ses som bidragande till att lärosätenas resurser fortsatt urholkas. Detta medför en oro att ett uppdrag kring byggande av studentbostäder sätter ett marknadsmässigt fokus framför studenternas bästa. Under pressträffen frågade vi från SFS om hanteringen av det faktum att studenter är en heterogen grupp med mycket olika behov. Akademiska hus svarade på ett sätt som ingav en känsla för förståelse för att det behöver byggas olika typer av bostäder. De verkar även ta i beaktning att hyrorna måste hållas nere för att vara rimliga för studenter.

Våra förhoppningar är att Akademiska hus tar sitt ansvar och bygger bostäder utifrån studenters förutsättningar. Akademiska hus har goda förutsättningar att bygga bostäder till rimliga hyror som är tillgängliga för en heterogen studentgrupp. Markpriserna är en av många anledningar till att hyrorna idag är höga på många platser. Vår förhoppning är att Akademiska hus kan bidra med sin nuvarande mark till andra aktörer på ett sätt som gör att hyrorna blir rimliga utifrån studenternas situation.

Den långsiktiga lösningen kan dock inte vara att nya studentbostäder finansieras med de vinster Akademiska hus får när de hyr ut till lärosätena. Anslagen till högre utbildning är redan urholkade, och att bygga studentbostäder med hjälp av vinst från sektorn riskerar att sätta studenters förutsättningar att studera i motsättning mot akademins förutsättningar att leverera utbildning av hög kvalité. Bostadssituationen för studenter är ohållbar. Underfinansieringen av högre utbildning är ohållbar. Problemen behöver lösas, inte ställas emot varandra. 

Slutligen är det viktigt att påpeka att bostadsbristen för studenter är ett nationellt problem. Vår rapport visar att bostadsbristen inte är begränsad till en viss typ av stad utan drabbar alla typer av städer. Akademiska hus finns som aktör i endast 16 av Sveriges högskole- och universitetsstäder vilket gör att satsningar även måste göras i andra städer.

Kanske finns det ändå ett litet ljus i slutet av tunneln när det kommer till studenters bostadssituation? Vi hoppas försiktigt, men är övertygade om att situationen kräver många fler insatser likt dagens.

 

 

 

 
Bild från pressträffen.