Bostadsbrist botas inte så enkelt – SFS svarar på regeringens förslag om investeringsstöd

caroline_sundberg_sfs_ordforande_staende

Regeringen vill satsa på 1,9 miljarder 2016 och på sikt utökas till 3,2 miljarder per år för att bygga 250 000 nya bostäder. Investeringsstödet är den största satsningen i regeringens budget som presenterades för två veckor sedan. SFS ordförande Caroline Sundberg berättar mer vad vi har skrivit i vårt remissvar.  

Vad tycker ni om regerings förslag till investeringsstöd?

– Vi välkomnar förslaget, men vi tycker att riktvärdet 3900 för en lägenhet på 35 kvadrat är för högt. Det är inte rimligt att studenter ska lägga mer än 35 procent av studiemedlet på hyra varje månad. Det skulle betyda att hyran skulle behöva hamna på cirka 3500 kronor i månaden.

Hur många av bostäderna som byggs kommer att gå till studenter?

– Enligt förslaget ska bostäder byggas i de städer där det finns en stor brist på bostäder. Problemet är bara att det kan vara svårt att göra sådana mätningar när det gäller bostäder för studenter, eftersom behovet varierat över året. Vi hoppas att regeringen kommer utgå ifrån hur behovet ser ut under höstterminen när många studenter ska börja sina utbildningar och behöver någonstans att bo. Exakt hur många bostäder för studenter som kommer att byggas återstår fortfarande för regeringen att svara på.

Är investeringsstödet lösningen på studenternas bostadsbrist?

– Tyvärr inte. För att lyckas behövs många fler åtgärder. Till exempel måste hyresrätter beskattas på ett mer rättvist sätt. Idag är skatten lägre på bostadsrätter än hyresrätter och det gör att investeringsstödet inte kommer att kunna få full effekt. En annan viktig åtgärd är att se till att bostadspolitiken och utbildningspolitiken går i takt.

Vill du veta mer?

Läs SFS remissvar. 

Regeringens förslag om investeringsstöd

SFS bostadspolitiska ställningstagande 

SFS bostadsrapport 2015