Digitalt medlemsmöte

Nu har styrelsen sett över inkomna motioner och i detta arbete ses att information om den nuvarande verksamhetsplanen efterfrågas. Med anledning av detta bjuder styrelsen in till en digital lunchträff för att uppdatera medlemskårerna om arbetet och status på nuvarande verksamhetsplan och uppdrag! 

Länk till mötet har skickats ut via SFS onsdagsbrev.

Nedan finns presentationen från medlemsmötet tillgänglig.