Digitalt medlemsmöte om Students at Risk

SFS arbetar för att starta ett Students at Risk-program i Sverige. Ett sådant program skulle hjälpa studenter att hitta en studieplats i Sverige, då de av olika skäl är i behov av att få skydd och möjlighet att komma till mottagarländerna och där fortsätta sina studier.

Välkomna till ett digitalt medlemsmöte på temat den 25 maj kl 10.00.

Zoom-länk, lösenord 398480 (möteskod: 581586499)