Medlemsmöte vår i Stockholm 7-8 februari

Den 7 till 8 februari kommer SFS medlemsmöte vår att gå av stapeln med dubbla värdkårer: Tekniska högskolans studentkår och Försvarshögskolans studentkår.

Under tisdagen kommer vi att vara i Tekniska högskolans studentkårs kårhus Nymble på Drottning Kristinas väg 15-19. På onsdagen kommer vi att ta oss hela vägen till Drottning Kristinas väg 37  för att besöka Försvarshögskolan och Försvarshögskolans studentkår.
Vi ser fram emot två spännande dagar fyllda med diskussioner om propositioner och motioner och mycket mer.

Anmäl dig här senast den 25 januari. Sena anmälningar  kan inte garanteras boende på samma hotell som övriga deltagare.

Som vanligt kommer SFS att stå för kost och logi för en representant per medlemskår. Resor står studentkåren för själva. Det är såklart fritt fram att anmäla fler representanter från studentkåren men då står kåren själva för alla kostnader.

Infohäftet med praktisk information inför mötet hittar du bifogat nedan.