Rapportsläpp: Särskilt pedagogiskt stöd inom högre utbildning

Den 31 januari mellan kl 16.00 och 17.00 presenterar Sveriges förenade studentkårer vår senaste rapport Särskilt pedagogiskt stöd. Vi presenterar våra slutsatser och låter en panel ge sina kommentarer av rapporten.
OM RAPPORTEN
Alla studenter inom högre utbildning med varaktig funktionsnedsättning har juridisk rätt att få särskilt pedagogiskt stöd. Ändå ser vi att det finns variationer hur tillgången ser ut på olika lärosäten. Alla studenter får inte det stöd de efterfrågar. I rapporten kartlägger vi tillgången till pedagogiskt stöd på 43 lärosäten i Sverige, och presenterar förslag som vi tror kan förbättra situationen.
Paneldeltagare:
Gunilla Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Lotten Glans, ordförande SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor, förvaltningschef, Mittuniversitetet
Johanna Forsberg, ordförande Unga Hörselskadade
Åsa Westlund, vice ordförande och talesperson för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet
Moderator: Jacob Färnert, vice ordförande SFS
Följ evenemanget live på Facebook.