SFS Bostadsrapport 2023 lanseringswebbinarium

Årligen sedan 2008 publicerar SFS en rapport över hur bostadssituationen ser ut för landets studenter inför höstterminens start. Rapporten bygger på intervjuer med studentkårer och enkätsvar från kommunala bostadsföretag eller andra stor uthyrare av studentbostäder.

Den 31 augusti kl. 16 anordnas ett lanseringswebbinarium där vi presenterar årets resultat.

Följ seminariet live på Facebook.