Välkommen till fokusgruppsintervju om konstnärlig utbildning

Till dig som deltar i eller har stor kunskap om konstnärlig utbildning,

SFS håller på med ett projekt om högskolepedagogik i konstnärlig utbildning. Vårt syfte är att belysa högskolepedagogik inom de konstnärliga utbildningarna samt att förse medlemskårer inom konstnärlig utbildning med material. Metoden är fokusgruppsintervju där studenter får diskutera frågor om högskolepedagogik och hur vi skapar konstnärliga utbildningar med hög kvalitet, vilket sedan sammanställs i text. 

Ert deltagande är mycket viktigt för att projektet ska kunna genomföras, vi hoppas därför att ni har möjlighet att delta!

Fokusgruppsintervjun är planerade till: 

  • Fredag den 26 april kl 09.00-10.00

Skriv till [email protected] ifall ni vill delta. 

Fokusgruppsintervjun kommer att ske över Zoom och spelas in. Inspelningen är enbart för projektgruppens arbete och kommer inte att spridas. Deltagare kommer inte att nämnas vid namn i texten som publiceras. 

Det finns ingen begränsning på hur många som kan delta från varje kår, men det är viktigt att de som deltar själva studerar på eller har mycket kunskap om konstnärlig utbildning.