Välkomna till femte träffen med nätverket för utbildningsansvariga!

Tema: Kvalitet i högre utbildning & överlämning

Överlämning! När verksamhetsåret närmar sig sitt slut har bjuder vi in till en avslutande nätverksträff för att lämna över till den termin som kommer efter sommaren. Efterträdare är välkomna!

På den här träffen kommer vi även att besök av Karl Kilbo Edlund, vice ordförande för SFS doktorandkommitté och SFS studentrepresentant i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, för att berätta om sina reflektioner av begreppet kvalitet och dess relation till studentinflytande.

Vi kommer även att presentera en analys av studentinlagorna i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) lärosätesgranskningar.

Varmt välkomna önskar SFS kvalitetskommitté (SQC)!