Webinar: Hur ser morgondagens forskning ut? ett panelsamtal om forskningspropositionen

Seminariet som sänds digitalt på twitch är det första av SFS jubileumsseminarium. En seminarieserie med anledning av att SFS fyller 100 år 2021. Panelen består av representanter från näringslivet, lärosäten och politiken. Mer information om paneldeltagarna finns i bifogad fil nedan.

när: 24/11 12.15-13.00
var: webinariet sänds på Twitch här
facebookevenemang finns här

Panelen består av:

  • Jan-Ingvar Jönsson,rektor för Linköpings universitet
  • Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län och tidigare minister för högre utbildning och forskning (2014-2019)
  • Peter Honeth, styrelseordförande Max IV
  • Catharina Sandberg, VD Lead
  • Fredrik Hörstedt, Vicerektor vid Nyttiggörande, Chalmers Tekniska Högskola
  • Lena Miranda, VD Linköping Science Park
Moderator är SFS Vice Ordförande Linn Svärd.
SFS jubileumsseminarium är en del av SFS 100-årsfirande 2021. Vi kommer under året att arrangera seminarier runt om i landet. Varje seminarium har ett tema och vi kommer behandla aktuella politiska frågor som rör såväl akademin som studenters livssituation. Seminarierna är för närvarande digitala på grund av nuvarande coronarestriktioner, men kan komma att arrangeras fysiskt längre fram. SFS följer situationen noga och följer Folkhälsomyndighetens restriktioner