Flexibilitet är önskvärt

– SFS tycker att det är väldigt positivt att regeringen väljer att skapa mer flexibilitet i studiemedelsystemet. De förändringar som föreslås kommer få effekten att långt färre studenter hamnar i kläm. Det är även oerhört positivt att dessa förändringar föreslås gälla retroaktivt vilket innebär att studenterna kommer ha rätt till studiemedel för de veckor som återkrävts, säger Beatrice Högå, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

I promemorian så betonas att förrändringarna endast kommer gälla i undantagsfall för högskolestudier på utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett upplägg som innebär att ett normalstudieår motsvarar mindre än 40 veckor men minst 36 veckor.

– Vi menar dock att förändringarna även bör gälla för utbildningar som efter den 1 januari 2010 har beslutat eller beslutar att ha ett upplägg som innebär att ett normalstudieår motsvarar mindre än 40 veckor och mer än 36 veckor. Dessa undangtagsfall bör heller inte vara begränsade till tekniska utbildningar då fler områden drabbats.

– Studiemedelssystemet bör inte vara bakbindande för det pedagogiska upplägget. Vi riskerar annars att vara i samma sits om några år, lärosätena bör ges ökad autonomi för sin egen utbildningsplanering med studenten i fokus.