Linn Svärd och Oskar M Wiik kommer leda SFS verksamhetsåret 2021/2022

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har idag inlett sitt fullmäktigesammanträde och valt nytt presidium som kommer att leda SFS under nästkommande verksamhetsår. Till Ordförande valdes Linn Svärd och till Vice ordförande valdes Oskar M Wiik. 

Linn Svärd sitter för tillfället som Vice ordförande för SFS och har tidigare erfarenhet från att ha varit aktiv i Lunds studentliv samt som studentrepresentant på flertalet nationella uppdrag. Hon har under det gångna året haft stort fokus på arbetet med studenternas psykiska hälsa och bostadsfrågor. 

Det känns fantastiskt roligt. Att bli tilldelad detta förtroende från SFS medlemmar gör mig både rörd och hedrad. Jag har under det gångna året haft möjlighet att vara med och leda SFS som Vice ordförande och att nu ta det uppdraget vidare i rollen som Ordförande känns helt rätt. Bostadsmarknaden behöver bli mer rättvis, den psykiska ohälsan måste minska och studentinflytandet behöver stärkas. Jag ser fram emot att leda SFS framåt i detta arbete

Linn Svärd

Oskar M Wiik kommer närmst från rollen som ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Han har ett långt engagemang inom studentpolitiska frågor och har tidigare varit Ordförande för Södertörns högskolas studentkår SöderS. 

Det känns jätteviktigt och ärofyllt att fortsätta det otroliga arbetet som SFS bedrivit under många år med att stärka studenters möjligheter och förutsättningar. Vi behöver fortsätta sträva efter att studenter ska må bra och arbeta för att bygga bort den nationella studentbostadsbristen. Vi behöver skapa reella möjligheter att må bra som student. Jag är jätteglad över att ha fått det här förtroendet och ser fram emot att, tillsammans med våra medlemskårer, skapa en kunskapsnation i världsklass.

Oskar M Wiik 

Linn och Oskar påbörjar sitt uppdrag den 1 juli då SFS verksamhetsår 2021/22 drar igång. Då kommer även Simon Edström, SFS nuvarande ordförande, av avsluta sitt uppdrag. 

SFS Fullmäktige (SFSFUM) pågår till söndagen den 25 april och under mötet kommer SFS bland annat att ta beslut om ny politisk fokusfråga för de kommande tre åren samt välja en ny styrelse.