Nätverk för konstnärliga utbildningar

Nätverk för konstnärliga utbildningar startar upp igen! Nästa möte blir den 22 januari 2024. Mer info och anmälan hittar du här.

SFS nätverk för konstnärliga utbildningar startade hösten 2022. Vi formar upplägget tillsammans, men utgångspunkten är att nätverket ska vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte för studenter vid konstnärliga utbildningar.

De konstnärliga utbildningarna och den konstnärliga forskningen hamnar ofta i skymundan i både det studentpolitiska och utbildningspolitiska samtalet. Det behövs ett forum för studenterna vid de konstnärliga utbildningarna att föra dialog och stötta varandra för att höja kvaliteten av dessa utbildningar.

Anmälan till träffarna läggs upp i evenemangskalendern när datumet är satt. Kontaktperson för nätverket är medlemssamordnare Johan Kovaniemi.

Kontaktperson