Nätverk för konstnärliga utbildningar

SFS nätverk för konstnärliga utbildningar startade hösten 2022. Vi kommer att utveckla upplägget tillsammans, men utgångspunkten är att nätverket ska vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte för studenter vid konstnärliga utbildningar.

De konstnärliga utbildningarna och den konstnärliga forskningen hamnar ofta i skymundan i både det studentpolitiska och utbildningspolitiska samtalet. Det behövs ett forum för studenterna vid de konstnärliga utbildningarna att föra dialog och stötta varandra för att höja kvaliteten av dessa utbildningar.

Anmälan till nästa träff kommer att dyka upp i evenemangskalendern när datumet är satt. Pluggar du på en konstnärlig utbildning och vill veta mer? Hör av dig till medlemssamordnare Leo Jonason, [email protected]

Kontaktperson