SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning

Mandat Ledamot
Organ Arbetsgrupp för lärarutbildningen
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Ansvarig Johan Kovaniemi

Beskrivning

Genom att agera samlat, konstruktivt och proaktivt kan SUHF bidra till att lärarutbildningarna får ett politiskt ramverk som bygger på tillit till sektorns kompetens och tillgodoser lärosätenas behov av stabilitet och förutsägbarhet.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Benjamin Eneslätt 2024-01-01 2024-12-31

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Titus Fridell 2023-01-01 2023-12-31
Jonna Raflund 2022-01-18 2022-12-31
Rebecca Linderholm 2021-02-01 2021-12-31
Evelina Bergman Laurén 2019-11-01 2020-12-31