SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning

Mandat Ledamot
Organ Arbetsgrupp för lärarutbildningen
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Ansvarig presidial Oskar M Wiik

Beskrivning

Genom att agera samlat, konstruktivt och proaktivt kan SUHF bidra till att lärarutbildningarna får ett politiskt ramverk som bygger på tillit till sektorns kompetens och tillgodoser lärosätenas behov av stabilitet och förutsägbarhet.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Rebecca Linderholm 2021-02-01 2021-12-31

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Evelina Bergman Laurén 2019-11-01 2020-12-31