SUHF:s expertgrupp för etikfrågor

Mandat Ledamot
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Johan Kovaniemi

Beskrivning

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet, att främja god forskningssed och underlätta ett rättsäkert arbete med disciplinärenden samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Karl Kilbo Edlund 2024-03-01 2025-06-30

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Maria Nordström 2021-01-01 2022-12-31