SUHFs expertgrupp för lärosätesbiblioteken

Mandat Ledamot
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Johan Kovaniemi

Beskrivning

I uppdraget ingår att bidra med underlag och förslag till SUHF:s styrelse. Expertgruppen ska även föreslå representanter till nationella styr- och referensgrupper som organiseras av exempelvis Kungl. Biblioteket. Kungl. biblioteket har ett uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en viktig samarbetspartner.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Gustav Stark 2023-01-01 2024-12-31

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Mårten Andersson 2021-01-22 2022-12-31