UHR:s referensgrupp för kvalitet i distansutbildningen

Mandat Ledamot
Organ UHR:s referensgrupp för kvalitet i distansutbildningen
Organisation Universitets- och högskolerådet
Aktivt Nej
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Leo Jonason

Beskrivning

Universitets- och högskolerådet har ett regeringsuppdrag att under 2021 och 2022 genomföra en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Projekten ska utveckla lärosätenas långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Jacob Färnert 2021-06-01 2022-12-31